Hálózatra tápláló rendszerek

A hálózatra tápláló napelemes rendszerekből tetszőleges méretű, egy akár a villamos erőmű kategóriát elérő összállítás is készülhet. Ilyen napelemes erőművek telepítését ösztönzik a zöld energia elterjedését támogató források szerte a világon.

A naperőművek főbb komponensei a napelem modulokon kívül a hálózatos inverter és a tartószerkezetek. A feltelepített rendszer beüzemelése után az áramtermelés automatikusan történik, így különösebb emberi beavatkozásra csak valamilyen üzemzavar esetén van szükség.

A napelem mint eszköz sajátossága, hogy egységes, modulszerű kialakítása lehetővé teszi azt, hogy szinte bármekkora rendszert kiépíthetünk belőlük. Egy bizonyos nagyságrendű napelemes rendszereknél az azokból nyert villamos energia tárolását nem akkumulátorokkal, hanem a villamos hálózat kvázi tároló funkciója által valósítjuk meg.
Egy adott földrajzi pontra vonatkoztatva az éves viszonylatban való energiatermelés a beépített napelem teljesítmény és a napsütéses órák statisztikai állandósága által jól behatárolható. Mindezen körülményeknek és a tiszta megújuló energiaforrások iránti igénynek köszönhetően egyre nagyobb napelemes rendszereket építenek világszerte.

A napelemes rendszer kialakítása után az áramszolgáltató lecseréli a fogyasztásmérőt (villanyórát) egy olyan típusúra, amely már nem csak a fogyasztást méri, hanem a napelemekkel megtermelt villamos energiát is. Ez az un. ad-vesz villanyóra tehát mindkét irányban képes "forogni", így mindig abban az irányban számol, amerre az áram folyik.

Ez a fajta napelemes rendszer számos előnyt rejt magában. Egyik nagy előnye, hogy nem szükséges akkumulátorokat használni, amelyek drágák és időközönként cserére is szorulnának. A másik hatalmas előny abból származik, hogy úgy lehet megtervezni a napelemes rendszert, hogy egy éves fogyasztási igényt pontosan lefedjen a napelemek termelése. Ugyanis ilyen rendszereknél már nem jelent gondot az a jelenség, hogy a téli félévben kevesebb a napsütés, mivel a kialakítás olyan, hogy a nyári bőséges napsütésből adódó áramtermelés már az áramigény legnagyobb részét megtermeli. Amikor tehát nyáron sokat süt a nap, akkor termeljük meg szinte az egész évi energiaigényt.

Cégcsoportunk már közel 60 napelemes rendszer telepítését végezte el. Szolgáltatásunk teljes körű, a munkafolyamat minden elemét magában foglalja a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a karbantartásig, így a napelemes rendszer telepítése Megrendelőnk számára egyszerű és kényelmes.


Referenciák

Poli-Union Kft.